Andas för närvaro & integration

Andningen är alltid här och nu. Vi återkommer på olika sätt till andningen genom hela kursen; allt från en medveten, stilla och djup andning till en mer dynamisk och kraftfull andning. Vi andas för att komma ned i kroppen, ökad närvaro, mer energi och för att integrera - bara vara.
Andas för ökad närvaro
Man brukar säga att en människa kan klara sig utan mat i 2 veckor, utan vatten i 2 dagar men inte utan luft i mer än 2 minuter. Andningen är en del av det autonoma nervsystemet och kan beskrivas som en ”process där högre organismer inhämtar syrgas (O2) och avger koldioxid (CO2) till omvärldens luft eller vatten, vilket sker med hjälp av ett speciellt andningsorgan (lungorna)”. En tekniskt korrekt beskrivning av andning, samtidigt ovanligt ofullständig eftersom den inte säger något om hur det känns att andas.
För det känns att andas. När andningen är medveten; avsiktlig. Det finns nog inget annat som gör oss så vakna, medvetna och närvarande här och nu som andningen – att andas, långsamt och djupt, som om du väljer varje enskilt andetag. Andningen är central i yoga, qigong, tantra och olika former av meditation. Men det är svårt att tänka sig någonting alls egentligen utan att andas, och man kan landa i att allting i grund och botten egentligen handlar om andning:
”Vi andas. Och så gör vi saker till det.” (Lorenzo Stiernquist)
På kursen ’Den sensuella massagens Tao’ påminner vi hela tiden om andningens betydelse för en närvarande och inkännande massage. Vi andas långsamt för att stanna upp och stilla oss, vi andas djupt för känna kroppen här och nu, vi andas kraftfullt och mer dynamiskt för att utforska vår livsenergi (t.ex. Jeru Kabbals 'Sunrise of the Soul' eller OSHO 'Chakra Breathing'). En medveten och djup andning är central för en inkännande beröring och sensuell massage där du har energi och är i kontakt med dig själv och den du masserar - och det som känns när du masserar och låter dig beröras. Andning och massage som en skön helhet där det till slut kan vara svårt att säga vad som är vad.
Mer om andning på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Andning
Inspiraktiva andningspedagogik: www.inspiraktiva.se