Taomassörer och kursledare

Lars, Ingrid & Håkan. Vi är tre vänner och kollegor som har provat, lärt oss och övat taoistisk energimassage sedan 2009. Kursen Den sensuella massagens Tao har vuxit fram sedan våren 2012, för att vi vill ge alla andra möjlighet att ta del av den närvaro, energi och njutning som taomassage - qigong, andning, beröring - kan ge. Inom kursen kan vi ha olika roller som kursledare och/eller assistent, men vi ger kursen tillsammans och är alltid minst två.
Ingrid, Lars Maria & Håkan
Lars Maria. Jag gick kursen ”Kärlek, Liv & Lust” 2007 där en av övningarna i beröring gjorde ett mycket djupt intryck på mig. Jag minns att jag tittade på mina händer, som jag aldrig riktigt sett dem tidigare, med en tydlig känsla av att äntligen veta vad jag har dem för: att beröra/massera.
Hösten 2008 började jag Sexsibilitycoach-utbildningen där jag lärde känna Ingrid och Håkan. Våren 2009 började jag träna qigong och deltog i en kurs med Carlos Luna i taoistisk energimassage: en närvarande, flödande och sensuell massage. Jag har även gått Inspiraktivas andningspedagogutbildning.
Det är magiskt att beröra och bli berörd med närvaro och kärlek, det känns. Taomassagen kombinerar närvaro, andning och en flödande och lätt beröring/massage på ett unikt sätt. Det är en holistisk helkroppsmassage som väver ihop kropp och själ och suddar ut gränsen mellan den som ”ger” massage och den som ”får” massage.
Ingrid Frideborgsdotter. Jag började min qigongbana på Luna Taiji Qigong 2001, där jag efter några år utbildade mig till qigonginstruktör för Carlos Luna. Sedan gick jag en treårig utbildning till qigonglärare på Qigong Akademien. Jag är också diplomerad akupressör vid Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm.
Jag älskar qigong och taoistisk energimassage. De har gett mig frid och hjälpt mig tillbaka till livet efter en tuff tid med utbrändhet som journalist och vid posttraumatisk stress efter en trafikolycka.
Det var min qigongmästare Carlos Luna som introducerade mig till taoistisk energimassage. Det är också Carlos som hade kurserna som gjorde mig, Lars Maria och Håkan till taomassörer. Under taomassagekurserna har jag som målsättning att sprida kärleksfull trygghet och närvaro. Att hjälpa människor slå om från stress till lugn och hitta sin inre frid och fylla på och balansera livsenergi. Jag ger också en kort teori om Österländsk Medicin som taomassagen har sin grund i.
Håkan Karlsson. Jag gick Sexsibilitycoachutbildningen 2008-2009, där jag lärde känna Ingrid och Lars och kom i kontakt med qigong och massagen. Efter utbildningen gick jag en utbildning hos Carlos Luna i taoistisk energimassage. Massagen var för mig helt fantastisk både att ge och få. Massagekursen växte fram eftersom vi kände att det var något vi ville förmedla ut till alla som behöver.
Dans står mig också varmt om hjärtat och jag dansar regelbundet. Dans och massage kan tyckas väldigt olika, men den finns en rytm, ett flöde och en stark känsla av närhet i båda som som känns så tydligt i mina händer när jag för i dans eller berör i massagen. Närvaro och tillit i såväl dans som massage.
Det jag vill förmedla genom massagekursen är hur man genom närvaro berör varandra. Min önskan är att du som deltar får med dig verktyg till din relation hur ni kan beröra varandra på ett sensuellt sätt i närvaro.
Mer om Sexsibilitycoachutbildningen: www.sexsibility.com