Qigong är meditation i rörelse

Qigong - andning och mjuka rörelser i närvaro och med fokus. Kursen innehåller mest massage men också en hel del qigong. En mjuk qigong med enkla rörelser som alla kan vara med i utifrån sina egna förutsättningar. Vi gör qigong för att slappna av, landa in här och nu, öka vår närvaro och ladda med energi.
Qigong - meditation i rörelse
Qigong utvecklades i Kina som en av fem metoder i traditionell kinesisk medicin (TKM). Även Kinas andliga tradition och kampkonst har bidragit till utvecklingen av qigong. Det finns mer än 2 000 stilar av qigong, två av de mest kända i Sverige är Biyunmetoden och Zhineng qigong. Enkelt beskrivet kan man säga att qigong utgörs av fokus, andning och enkla rörelser, för att öka energiflödet i kroppen.
Qi betyder livsenergi, gong betyder långvarigt arbete, qigong är arbete med din livsenergi under lång tid. Hur länge? Så länge du andas. Alla kan vara med och göra qigong – om man har gjort qigong hela livet eller ska göra det för första gången spelar ingen roll. Det finns lika många sätt att utöva qigong på som det finns utövare. Det är en balans, en dynamik, mellan att följa gruppen och göra rörelserna likadant, och att göra dem på sitt eget unika sätt. I alla lägen är det en meditation – meditation i rörelse.
”Qi gong syftar till att du omsorgsfullt vårdar din kropp för att uppnå stor fysisk styrka, livskraft, harmoniskt sinne, Ungdomlighet, lugn, vänlighet, mod, goda vanor, frihet från fruktan.” (Carlos Luna, ’Vägen’)
På kursen ’Den sensuella massagens Tao’ är qigong en självklar del av kursinnehållet. Vi utövar en enkel qigong som har sin grund i Luna Taiji-Qigong som baseras på andning, balans, flexibilitet, koordination och meditation. Med ett mjukt fokus på närvaro, både i kroppen och här & nu, och en medveten och djup andning gör vi långsamma rörelser tillsammans – qi gong – för vi vill vara närvarande, lyhörda och laddade med energi när vi masserar varandra.
Carlos Luna: www.lunataijiqigong.se
Mer om Qigong på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Qigong